Vilkår for brug

V&S Vin & Sprit AB (publ), Årstaängsvägen 19a, Stockholm (postadresse: 117 97 Stockholm), herefter kaldet “V&S”.

I denne brugeraftale indgår V&S’ politik vedrørende personoplysninger samt alle andre retningslinjer, regler og ansvarsbegrænsninger, som kan publiceres eller opdateres på webstedet eller sendes til dig i en meddelelse.

Ved at bruge webstedet accepterer du indholdet i brugeraftalen. Hvis du ikke accepterer indholdet i brugeraftalen, skal du ikke bruge webstedet. V&S kan når som helst ændre indholdet i denne brugeraftale. Du bør derfor læse denne med jævne mellemrum, da indholdet er bindende for dig.

 

1. For at besøge V&S’ websteder, som indeholder oplysninger om alkoholiske drikke, skal du være gammel nok til at opfylde lovens bestemmelser vedrørende indtagelse af alkohol. Hvis du ikke opfylder dette krav, er det ikke tilladt at besøge dette websted.

For at forhindre, at mindreårige besøger V&S’ websteder, der indeholder information om alkoholiske drikke, har vi videresendt vores hjemmeside til følgende websteder for filtrering: http://www.cybersitter.com og http://www.surfcontrol.com

 

2. Alt materiale, som publiceres på dette websted, har kun til formål at videregive oplysninger om V&S og/eller deres produkter eller tjenester. Du er ansvarlig for, at du besøger webstedet i overensstemmelse med de lokale love.

Materialet på webstedet stilles til rådighed, som det er og forefindes og uden udtrykkelige og underforståede garantier. Materialet på dette websted kan indeholde tekniske og typografiske fejl. V&S garanterer ikke, at webstedets funktioner er fri for afbrydelser eller fejl, at indholdet er korrekt og pålideligt, eller at webstedet og den server, med hvilken det gøres tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Det er V&S’ ambition, at indholdet på webpladsen er korrekt, fejlfrit og troværdigt, men udelukker ikke, at fejl kan forekomme. V&S, deres samarbejdspartnere, datterselskaber og associerede virksomheder kan på ingen måde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, følgeskader, personskade eller anden skade eller tab, som skyldes anvendelse af eller adgang til webstedet, eller for at webstedet eller materiale, som forefindes på webstedet, ikke kan anvendes eller er utilgængeligt, eller som forårsages af funktionsfejl, afbrydelser, forsinkelse af overførsler, computervirus, fejl på linjen eller andre fejl og mangler i webstedets funktioner.

 

3. Alle ideer, synspunkter og kreative forslag, herunder produkt- og reklameideer, og alt grafisk materiale og andet materiale og øvrige oplysninger, som overføres til V&S via dette websted eller på anden vis (samlet kaldet “Overført materiale”), er V&S’ ejendom i sin helhed, hvilket sker vederlagsfrit og gælder i al fremtid. V&S er ikke pligtig til at behandle Overført materiale på en fortrolig måde og kan ikke drages til ansvar for brug eller offentliggørelse af Overført materiale. V&S får eksklusivt og uden begrænsninger retten til alle nuværende og fremtidige rettigheder til Overført materiale, herunder retten til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, publicere, overføre, lave afledte produkter af, distribuere, videregive og vise Overført materiale, i såvel sin helhed som dele heraf, på dette websted eller i andre sammenhænge.

Du giver dit samtykke til, at du ikke indsender materiale, som er ulovligt, truende, krænkende, nedsættende, stødende, pornografisk eller andet, som kan være ulovligt eller kan tilskynde til forbrydelser eller udgøre spam eller reklamer.

Det er dit ansvar, at Overført materiale er lovligt og ikke udgør en overtrædelse af andres rettigheder. Hvis du indsender materiale, som skal publiceres på webstedet, accepterer du, at V&S selvstændigt bestemmer, hvorvidt materialet skal publiceres, og hvornår det publicerede materiale skal fjernes fra webstedet. V&S forbeholder sig ret til at fjerne alle indlæg og bidrag, som kommer fra person, som kontinuerligt overtræder den brugeraftale, som gælder for webstedet.

 

4. Dette websted kan indeholde link til andre websteder. V&S er ikke ansvarlig for muligheden for at forbinde til andre websteder, hvortil der er link fra dette websted, og er ikke ansvarlig for indhold, reklamer eller andet materiale, som findes på eller er tilgængeligt via sådanne websteder. Du bør læse de brugeraftaler, som gælder for disse websteder.

 

5. Dette websted er beskyttet af lov om ophavsret og internationale konventioner. Med undtagelse af hvad der angives i denne brugeraftale eller fremgår andetsteds på webstedet, eller hvis V&S skriftligt har givet sit samtykke hertil, har du ikke ret til at ændre, tilpasse, oversætte, vise, publicere, overføre, deltage i overførslen eller forhandlingen af, gengive, lave afledt arbejde af, distribuere, viderebringe, ændre ved hjælp af “reverse engineering”, dekompilere eller disassemblere eller på nogen anden måde udnytte indhold, programmer eller hele webstedet eller dele af dette. Forespørgsler vedrørende tilladelse til at anvende materiale fra webstedet skal sendes til info@vsgroup.com

Opdateret: 2006-2007